GHID DE EDUCATIE FIZICA

Va recomandam cartea: GHID DE EDUCATIE FIZICA
Vanduta de edituradiana.ro
La pretul de 9.74 RON.

GHID DE EDUCATIE FIZICA

Descriere: OBIECTIVELE URMĂRITE Obiective-cadru: • Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de bază si utilitar-aplicative; • Stimularea calităŃilor intelectuale, de voinŃă si afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însusite; • Cunoasterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menŃinerea stării de sănătate. Obiective de referinŃă • Să fie capabil să execute miscări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căŃărări etc.: Execută corect miscările motrice de bază. • Să cunoască si să aplice regulile de igienă referitoare la echipament; Cunoaste si foloseste echipamentul specific la activităŃile de educaŃie fizică; Respectă regulile de igienă individuală si colectivă. • Să cunoască si să aplice reguli de igienă referitoare la efortul fizic: Nu aleargă cu gura deschisă; Îsi verifică Ńinuta vestimentară si starea fizică generală înainte de începerea activităŃii; Nu bea apă imediat după efort; Inspiră pe nas si expiră pe gură; Recurge la exerciŃii de respiraŃie după o perioadă de efort prelungit. • Să-si formeze o Ńinută corporală corectă (în poziŃia stând, sezând si de deplasare): Cunoaste schema corporală; Răspunde motric la o comandă dată; Execută corect miscările diferitelor segmente ale corpului; Respectă poziŃia corectă pentru comenzile: „DrepŃi!”, „Pe loc repaus!”, „La stânga!”, La dreapta!”… Respectă poziŃia corectă a corpului si a segmentelor acestuia pentru comenzile de mers, alergare (obisnuit si în diferite variante) etc. • Să perceapă componentele spaŃio-temporale (ritm, durată, distanŃă, localizare): Se raportează la un reper dat; Îsi coordonează miscările cu ritmul solicitat de educatoare; Execută exerciŃii de dezvoltare fizică generală cu măsurarea timpilor/cu repere spaŃiale. • Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însusite în diferite contexte: Se joacă (utilizând corect miscările si regulile) jocuri de miscare pentru copii, adecvate temei studiate; Execută corect acŃiunile motrice învăŃate în condiŃii variate, cât mai aproape de situaŃiile reale; Parcurge o distanŃă scurtă din ce în ce mai repede; Depune efort pe durată de timp din ce în ce mai mare; Manifestă progresiv capacitatea de a executa corect un exerciŃiu fizic în număr crescut de repetări; Execută acŃiuni motrice cu grad de complexitate din ce în ce mai mare, cu si fără obiecte (minge, săculeŃ cu nisip, coardă etc.). • Să se folosească de acŃiunile motrice învăŃate pentru a exprima sentimente si/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiŃi stimuli (situaŃii), la diferite ritmuri: Exprimă stări afective sau comportamente, folosindu-se de miscare; Se exprimă într-un limbaj adecvat, atunci când i se cere să relateze ce s-a întâmplat cu propriul corp în timpul activităŃii. • Să manifeste în timpul activităŃii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiŃie, fair-play: Respectă regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului; Participă activ (în spiritul jocului) si îsi aduce contribuŃia la reusita echipei. 72 CUPRINS Cuvânt de început… 3 Obiectivele urmărite… 5 Deprinderi de bază si aplicativ-utilitare… 6 Deprinderi motrice de bază… 9 Grupa mică… 15 Elemente specifice unor probe si ramuri sportive… 20 Grupa mijlocie… 21 Elemente specifice unor probe si ramuri sportive… 30 Grupa mare… 30 Elemente specifice unor probe si ramuri sportive… 40 Planificare orientativă a activităŃilor de educaŃie fizică… 41 Jocuri de educaŃie fizică… 49 Jocuri pentru dezvoltarea deprinderilor motrice de bază… 50 Jocuri linistitoare pentru revenirea organismului la normal… 54 Proiect de activitate (I)… 56 Proiect de activitate (II)… 59 Proiect de activitate (III)… 62 Proiect de activitate (IV)… 65 Bibliografie… 71

Reducere 25.019245573518%

CUMPARA

Categoria: Învățământ preșcolar (Cărti pentru grădiniță) – toate cărțile. Colectia Ghiduri.

ANTOLOGIE DE PROIECTE TEMATICE PENTRU ACTIVITATI INTEGRATE

Va recomandam cartea: ANTOLOGIE DE PROIECTE TEMATICE PENTRU ACTIVITATI INTEGRATE
Vanduta de edituradiana.ro
La pretul de 18.75 RON.

ANTOLOGIE DE PROIECTE TEMATICE PENTRU ACTIVITATI INTEGRATE

Descriere: Concepută într-o perioadă consecutivă elaborării şi implementării curriculumului pentru învăţământul preşcolar, lucrarea se bucură de un accentuat caracter pragmatic. Ea reuneşte proiecte de activităţi didactice integrate, realizate de un grup de autoare cu experienţă didactică relevantă, prin valorificarea diferitelor modele de organizare şi integrare a curriculumului, particularizate pentru cele două niveluri ale grădiniţei. Activităţile integrate ilustrate sunt de mai multe tipuri, în funcţie de elementele de conţinut valorificate, de modul lor de articulare şi de integrare, precum şi de durata desfăşurării lor: activităţi integrate care înglobează toate secvenţele din programul unei zile, activităţi integrate care înglobează ALA şi ADE din ziua respectivă, activităţi integrate care înglobează ADE dintr-o zi, activităţi integrate în care secvenţa de bază este un anumit tip de ADE din ziua respectivă şi în care sunt înglobate elemente din mai multe ADE, indiferent de programul zilei. De remarcat, faptul că aceste proiecte didactice au fost experimentate de către autoarele lor, la nivelul instituţiilor de învăţământ în care profesează, cu colectivele proprii de copii preşcolari. Astfel, aplicarea efectivă a proiectelor de activitate, reflecţiile personale şi colective, realizate ulterior, conferă valoare adăugată acestei lucrări didactice. Totodată, îi asigură statutul de auxiliar curricular util, de instrument didactic care poate sprijini eforturile cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, preocupate de valorificarea eficientă a curriculumului specific. Prof. dr. MUŞATA BOCOŞ

Reducere 25%

CUMPARA

Categoria: Învățământ preșcolar (Cărti pentru grădiniță) – toate cărțile. Colectia Ghiduri.

Totul… pentru copil (Ghid pentru educatoare si directori)

Va recomandam cartea: Totul… pentru copil (Ghid pentru educatoare si directori)
Vanduta de edituradiana.ro
La pretul de 14.99 RON.

Totul... pentru copil (Ghid pentru educatoare si directori)

Descriere: GHID METODIC – EDUCAȚIE TIMPURIE 3-6/7 ANI – PENTRU EDUCATOARE ȘI DIRECTORI. Conține: -Dezvoltarea relațiilor comunitare prin intermediul proiectelor educaționale -Curriculum și proiectare curriculară  -Evaluarea -Management educațional -Dezvoltarea copilului în perioada preșcolarității -Fișa psihopedagogică.

Reducere 25.012506253127%

CUMPARA

Categoria: Învățământ preșcolar (Cărti pentru grădiniță) – toate cărțile. Colectia Ghiduri.